Mari belajar bersama dari pengalaman hidup dan kebijasanaan para nenek moyang kita yang tertuang dalam amaedola berikut ini:

Ligi-ligi siliwi, fa lö tofesu mbagi Hese-hese nazese, fa lö tofesu gahe Berhati-hati dalam bertindak

Hulö muhede mburu’u kökö Ha ba mbörö humöngo-höngö Ba gamozua döhö manö Rencana yang mendapat publikasi luas, tetapi tak bekelanjutan atau tidak terealisasi.

Na hasara dödö, na hasara li Ta’olikhe gawöni, ta’olae guli nasi Kalau ada persatuan, pekerjaan yang berat sekalipun bisa ditangani. Samösa zi manga na’a, samösa zi göna gitö Seorang yang berbuat, orang lain yang menanggung akibatnya.

Sara mbu, sambua limi, ifadukhai zoya sibai Seseorang dan perbuatannya bisa menjadi perusak persatuan atau hubungan kekeluargaan.

Hulö malu dahönagö, sambua ihalö isaitagö Hulö malu daföfögö, sambua ihalö iföfögö Pandai menghemat (menabung hasil kerjanya).

Böi gesigesi mbowo lawa, wa aröu siyawa Ya’e tou mbua ma’ae, tadölö gaheda waneu Bersikap dan bertindaklah realistis, jangan berkhayal. Abu’a gömö, lö abu’a li Kata-kata sindiran (yang menyakitkan hati) sering terlalu sulit dilupakan.

Hulö zonowi ba na’ai
Na sökhi mbua, na sökhi lai
Ta’asese’ö wamakhai
artinya:Kalau pertalian (hubungan lewat perkawinan antara dua keluarga) sebelumnya baik, maka diharapkan pertalian berikutnya.

Samösa zi manga na’a, samösa zi göna gitö
Seorang yang berbuat, orang lain yang menanggung akibatnya.
Sara mbu, sambua limi, ifadukhai zoya sibai
artinya:Seseorang dan perbuatannya bisa menjadi perusak persatuan atau hubungan kekeluargaan.

Hulö malu dahönagö, sambua ihalö isaitagö
Hulö malu daföfögö, sambua ihalö iföfögö
artinya:Pandai menghemat (menabung hasil kerjanya).

Böi gesigesi mbowo lawa, wa aröu siyawa
Ya’e tou mbua ma’ae, tadölö gaheda waneu
artinya:Bersikap dan bertindaklah realistis, jangan berkhayal.

Abu’a gömö, lö abu’a li
artinya:Kata-kata sindiran (yang menyakitkan hati) sering terlalu sulit dilupakan.

Hulö dalaho ba narö zole

Awu’a hilihili tewu’a mbaya nohi,lö tewu’a tewuhi meno i fabu’u li Amada Lowalangi,Ifatenge Yesu sangorifi,sitou ba gulidanöi

Sonekhe manörö tundraha, sonekhe manörö asi,adölö’ö gamuri olembai zangorifiböi tebulö zinalifalö i’tandraölö angi.

Sonekhe manörö tundraha, sonekhe manörö owo,na ilabu angi baratafa na ilabu angi baradayo,timba zao bunu loyo,falö tekiko mboto, o’lembai Yesu sanolo.

Tahato-hatoo dalu mbanua ba lotakhamo…
taarou-arouo dano batahunda-hundago…
kita mengharapkan pertolongan kepada orang lain yg bisa menolong kita padahal saudara sendiri yg siap menolong kita sdh ada disamping kita kita anggap jauh.

talafu alawa waoro ba alau nasu mbanua…
talafu adogo-dogogoi ba alau zigelo dano…
jangan terlalu sombong…dan juga jangan terlalu merendah-endahin (bersikap tidak peduli). bersikaplah biasa-biasa saja…

boi badu idano bawehae-hae…
jangan mengambil keputusan pada saat panik…

boi olifu ita mbaru satua me inoto waatosasada.
selalu bersyukur dalam hidup dan jgn lupa waktu susah.

boi fake gelemu goo…hete alawa bahete musindo loosi.
fake gelemu wakhe… hete alawa bahete aondo boro me mo osi 

kalau kita sudah meraih gelar stinggi apa pun tetaplah rendah hati dan santun.

Hulö latawi mboro’e, ebua högö moroi ba gi’o = Lebih baik menyelesaikan masalah secara kekeluargaan daripada menunggu pihak yang berwajib untuk bertindak/ menyelesaikannya.

Hulö zogohi boro’e, fatambu nigohi ba fatambu zogohi. =Baik yang kalah maupun yang menang, sama-sama menanggung akibat/ resiko.21.  Hulö mbaewa ba dete gahe, u’ewa göi ba ahegu tou, ba lö göi u’ewa ba ahulua = Keragu-raguan dalam mengambil suatu keputusan dalam sesuatu hal, karena telah diselimuti oleh berbagai pertimbangan.

Hulö zigi sitoba’a lela = Seseorang yang tidak berani mengungkapkan sesuatu.

Wura-wura si lö motutu bu’u, mangawuli khögu hanu-hanu = Semua apa yang telah diucapkan/ diperbuat oleh seseorang akan dirasakannya sendiri akibatnya.

Alölö nafo na no munganga, ahori gö na no mu’a, awai zi lö mondröi zi lö taya ha taromali si sambua = Berbuat baik kepada seseorang merupakan mahkota yang agung dalam hidup.

Hulö La’ewa nidanö ba ifuli fahalö-halö = Rasa kepersaudaraan itu sangat kuat dan susah untuk dipecahbelahkan meskipun banyak hal yang merupakan tantangan di antara kehidupan orang yang bersaudara.

Hulö latunu go’o ba dumöri samösa zamaböli, felendrua zanöri-nöri = Apa bila ada suatu pertikaian/pertengkaran/ masalah di antara dua pihak, maka dari keseluruhan jumlah pihak ketiga yang datang, hanya satu orang yang hendak memberikan solusi namun ratusan orang berkehendak untuk memanas-manaskan/ mengobarkan api permasalahan.

Mu’ogöri mbalugu böi söbi, foriti-riti manö.= Menakut-nakutkan seseorang dengan maksud tak sungguhan.

Sökhi wame’e sökhi wanou’ö, awai zimörö zimate =  Keputusan yang baik dan benar akan selalu diakui dan diindahkan.

Solalau niasa, solalau tufo, ha elungu ba mböröta ba elungu ba hogu. = Pikirkanlah lebih dulu apa yang hendak kamu lakukan sebelum melakukan sesuatu hal, supaya kamu tidak meraba-raba lagi apa yang semestinya anda perbuat kemudian. (Juga: Turutilah peraturan supaya kamu tak mendapat banyak masalah di kemudian hari).

Hulö geu safatö hogu = Seseorang yang tak punya semangat dan atau harapan dalam hidupnya.

Akha mate mbaewa, si radi nawö = Meskipun semuanya habis untuk sesuatu hal, namun apabila hasilnya setimpal dengan hal itu, maka itupun tidak akan dikatakan  “merugikan”.

Kauko ba hili kauko ba ndraso, faolo ndra’ugö ba ufaolo göi ndra’o, faoma ita fao-fao. = Mari kita saling menghargai (pendapat) sesama supaya suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan kesepakatan bersama dan adil.

Bõi auko dödö dalimbo ba bõi obu’u dõdõ landrõta. = Hargailah perasaannya, sudah tahu dia sedang susah (sedih), tak usah lagi menambah beban pemikirannya.

Simanga howu hao, inganga-nganga bawa ba irongo talinga. = Sesungguhnya orang itu sudah tahu, namun masih mau lagi menanyakan hal itu. (dah tau, tapi masih kepingin nanya terus)

Nifo’awi-awi lahagu, no i’orodugõ hogu fabaya mbõrõ ba ifabaya-baya’õ khõgu dalu. = Orang yang munafik (penipu), selalu berkata manis, sok sopan dan berlagak jujur namun semuanya itu adalah omong kosong.

No te’io mbai helua ba no te’io mbai mbõgi = Seseorang yang suka mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada orang lain.

Idanõ ba nasoa ba idanõ ba sere. Hana na olotu ba na so gere ba ohahau =  Meskipun suasana tidak menyenangkan atau kacau ketika ada masalah, tetapi bila orang yang ditakuti/disegani datang , maka semuanya akan tenang dan kembali seperti semula

Mana hili na lakhao ba ahori, mendrua manõ õ ni’a ma’õkhõ.  = Jangan hanya tergantung pada harta yang sudah dimiliki, karena suatu waktu itu juga bisa habis bila hanya diam dan menunggu tanpa berkerja atau berusaha. 39.  So doho, dozi bu’u hili so nono laosi = Bila ada uang, maka keinginan dapat tercapai dengan mudah (Juga bisa dikatakan: Ada uang, abang sayang…huhuii..)

Bõi fagokhõ na lõ bago = Tak perlu banyak omongan/pembicaraan bila tak pernah ada bukti nyatanya.

Famuwusi dõgi lõsu = Bekerja keras (banting tulang)

Bõi fabu’u aya ndraono lawere, fawere-were dania = Tak usah berjanji kalau tak mampu ditepati, karena janji adalah hutang.

Gofu hezoso mõi lõsu ba igo’õ-go’õ ia uliho = Sifat dan perilaku itu akan selalu dibawa-bawa kemanapun perginya.

Abolo duhe moroi ba nangi Artinya: Orang pendiam lebih pandai dari orang yg banyak bicaraAlau ndrono sidarua molaya Artinya :Akan Jatuh Anak Yang Dua Orang Menimang

Abölö wamera’ö dima ba alua zafeto artinya Kalau kita terlalu menekan seseorang, dia bisa membalas dengan kasar.

Abu’a gömö, lö abu’a li artinya Kata-kata sindiran (yang menyakitkan hati) sering terlalu sulit dilupakan.

Alabu ndraono si darua molaya, owöra wakhe si darua mondrino artinya Pekerjaan yang dikomandoi banyak orang bisa berantakan.

Aoha noro nilului wahea, aoha noro nilului waoso, alisi tafadayadaya, hulu tafaewolowolo artinya Pekerjaan (masalah) yang dikerjakan (dipecahkan) secara bersama-sama akan lebih gampang tuntasnya.

Böi aekhugö luo ba wönu artinya Amarah jangan dipendam.

Böi gesigesi mbowo lawa, wa aröu siyawa – ya’e tou mbua ma’ae, tadölö gaheda waneu artinya Bersikap dan bertindaklah realistis, jangan berkhayal.

Böi tuko wulawa tanömö golowingöu artinya Jangan mencari atau menciptakan masalahmu sendiri

Hulö dalaho barö zole Artinya Bak katak dalam tempurung (berpikiran sempit).

Hulö fambambatö galitö, hulö famatua mbalö ndrögö – sambua mbongi fambambö, samuza luo aröu manö artinya Mengkiaskan hubungan tak serasi antara dua pihak yang ditandai dengan semakin saling menjauhi.

Hulö fatuko bawa zangasio Artinya Mengkiaskan dua pihak yang saling menyalahkan, padahal kedua-duanya punya andil dalam suatu persoalan.

Hulö malu dahönagö, sambua ihalö isaitagö – hulö malu daföfögö, sambua ihalö iföfögö artinya Pandai menghemat (menabung hasil kerja)

Hulö motomo lagigia, hulö motomo la’oro, lö arara ba lö aroro Artinya Dikiaskan pada usaha atau organisasi yang tidak bertahan lama

Hulö muhede mburu’u kökö, ha ba mbörö humöngo-höngö, ba gamozua döhö manö Artinya Rencana yang mendapat publikasi luas, tetapi tak bekelanjutan atau tidak terealisasi.

Hulö wahö, lö manga ia na lö labözi doyonia artnya Dikiaskan pada orang yang kurang atau tidak punya inisiatif, yang selalu menunggu komando dari orang lain.

Hulö zonowi ba na’ai, na sökhi mbua, na sökhi lai, ta’asese’ö wamakhai artinya Kalau pertalian (hubungan lewat perkawinan antara dua keluarga) sebelumnya baik, maka diharapkan pertalian berikutnya.

Hulö latawi mboro’e, ebua högö moroi ba gi’o = Lebih baik menyelesaikan masalah secara kekeluargaan daripada menunggu pihak yang berwajib untuk bertindak/ menyelesaikannya.

Hulö zogohi boro’e, fatambu nigohi ba fatambu zogohi. =Baik yang kalah maupun yang menang, sama-sama menanggung akibat/ resiko.

Hulö mbaewa ba dete gahe, u’ewa göi ba ahegu tou, ba lö göi u’ewa ba ahulua = Keragu-raguan dalam mengambil suatu keputusan dalam sesuatu hal, karena telah diselimuti oleh berbagai pertimbangan.

Hulö zigi sitoba’a lela = Seseorang yang tidak berani mengungkapkan sesuatu.

Wura-wura si lö motutu bu’u, mangawuli khögu hanu-hanu = Semua apa yang telah diucapkan/ diperbuat oleh seseorang akan dirasakannya sendiri akibatnya.

Alölö nafo na no munganga, ahori gö na no mu’a, awai zi lö mondröi zi lö taya ha taromali si sambua = Berbuat baik kepada seseorang merupakan mahkota yang agung dalam hidup.

Hulö La’ewa nidanö ba ifuli fahalö-halö = Rasa kepersaudaraan itu sangat kuat dan susah untuk dipecahbelahkan meskipun banyak hal yang merupakan tantangan di antara kehidupan orang yang bersaudara.

Hulö latunu go’o ba dumöri samösa zamaböli, felendrua zanöri-nöri = Apa bila ada suatu pertikaian/pertengkaran/ masalah di antara dua pihak, maka dari keseluruhan jumlah pihak ketiga yang datang, hanya satu orang yang hendak memberikan solusi namun ratusan orang berkehendak untuk memanas-manaskan/ mengobarkan api permasalahan.

Mu’ogöri mbalugu böi söbi, foriti-riti manö.= Menakut-nakutkan seseorang dengan maksud tak sungguhan.

Sökhi wame’e sökhi wanou’ö, awai zimörö zimate =  Keputusan yang baik dan benar akan selalu diakui dan diindahkan.

Solalau niasa, solalau tufo, ha elungu ba mböröta ba elungu ba hogu. = Pikirkanlah lebih dulu apa yang hendak kamu lakukan sebelum melakukan sesuatu hal, supaya kamu tidak meraba-raba lagi apa yang semestinya anda perbuat kemudian. (Juga: Turutilah peraturan supaya kamu tak mendapat banyak masalah di kemudian hari).

 Hulö geu safatö hogu = Seseorang yang tak punya semangat dan atau harapan dalam hidupnya.

Akha mate mbaewa, si radi nawö = Meskipun semuanya habis untuk sesuatu hal, namun apabila hasilnya setimpal dengan hal itu, maka itupun tidak akan dikatakan  “merugikan”.

Kauko ba hili kauko ba ndraso, faolo ndra’ugö ba ufaolo göi ndra’o, faoma ita fao-fao. = Mari kita saling menghargai (pendapat) sesama supaya suatu permasalahan dapat terselesaikan dengan kesepakatan bersama dan adil.

Bõi auko dödö dalimbo ba bõi obu’u dõdõ landrõta. = Hargailah perasaannya, sudah tahu dia sedang susah (sedih), tak usah lagi menambah beban pemikirannya.


3 Responses to PERI BAHASA NIAS

  1. timberland berkata:

    My spouse and i got cheerful when Edward could deal with his research using the precious recommendations he came across from your own web page. It’s not at all simplistic to just always be freely giving thoughts that many many others could have been selling. So we take into account we’ve got the blog owner to appreciate for that. Those illustrations you have made, the easy web site menu, the relationships you can aid to engender – it’s got mostly astonishing, and it’s helping our son and the family imagine that the situation is interesting, which is certainly especially pressing. Thanks for all the pieces!

  2. kyrie shoes berkata:

    Needed to compose you one little bit of observation to help say thanks a lot the moment again over the extraordinary thoughts you have shared here. This is really incredibly open-handed of people like you giving unreservedly exactly what a few individuals might have marketed as an ebook to earn some profit on their own, certainly considering the fact that you could possibly have done it if you ever desired. These basics as well acted to provide a great way to recognize that some people have the same fervor just like mine to see many more when it comes to this issue. Certainly there are a lot more pleasant periods up front for many who check out your site.

  3. I enjoy you because of all of the work on this web page. Ellie really loves doing investigations and it’s easy to understand why. All of us hear all relating to the dynamic manner you present vital tips and tricks on your web blog and as well inspire participation from the others on this concern and our simple princess is studying so much. Take pleasure in the rest of the year. Your doing a superb job.

Tinggalkan Balasan ke SUARMAN ZEBUA Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *PETA NIAS BARAT


facebook


ONLINE